Снимките на сайта са илюстративни!
E-mail: shopov@bogora.com
facebook twitter instagram

Статии -> Стълбища и стълби

Стълбища и стълби

В тази статия ще се запознаете с видовете стълбища и стълби. Особеностите при вземато на размери. Принципите при проектирането на дървени стълбища и стълби. Ще разясним от какво зависи дизайна, както и цената на една стълба.

Бърз достъп до информацията за стълбищата:

Видове стълби и стълбища

Признаците, по които можем да разделим стлъбите са много и са доста субективни. Ще изброим някои примерни.

Според това къде се намира стълбището вътре или отвън, стълбищата се делят на: интериорни и екстериорни.

Според местонахождението им биват: Стълбища за жилищни сгради, за обществени и за промишлени сгради

Според предназначението на едно стълбище можем да кажем, че то е: основно - за ежедневно ползване или таванско - падащо, неподходящо за ползване всеки ден.

Стигаме и до материала, от които са направени. По този признак стълбите и стъпалата могат да бъдат разделени на: дървени; метални; стоманобетони; стъклени и различни комбинации. Описаното в материала надолу е валидно за дървени стълби и стъпала от масив.

Съществено важни признаци са формата и броя рамена на стълбите. Ето как можем да подредим стълбищата между две нива (етажа) по тези признаци: прави - еднораменни; Г образни - двураменни; П образни - трираменни стълби. Витите стълби може да бъдат дву и три раменни, както и кръгли.

Измерване и Проектиране на стълби и стълбища

Проектиране на стълби. Основни принципи

Преди да опишем конкретните стъпки при изработката на едно стълбище ще Ви запознаем с някои основни принципи с които се съобразяваме при създаването на стълбите.

Всеки проект на стълбище е индивидуален според мястото за монтаж. Как ще бъде развито стълбището зависи от размерите на помещението, където ще намира то.

За всяко стълбище е необходим отвор в плочата между двата етажа, които ще свързва стълбището. За безопасността и правилното изпълнение на отвора, той се проектира от инженер-конструктор.

Броят на стъпала и размерите им се изчисляват по приети стандарти, но винаги се съобраяват с мястото за монтаж и вида на стлбището.

Ширината на рамото трябва да е еднаква от началото до края на стълбището.

Всяко стъпало трябва да бъде с еднакви височина и ширина (изключение правят извитите стъпала).

Наличието на парапет се уточнява предварително.

Наличието на чела за стъпалата се уточнява предварително.

За вземането на точни размери за изработка на стълбището е необходимо помещението да е в напълно готов вид от боядисаните стени до поставената подова настилка.

За проектиране е необходим оглед на мястото за монтаж или снимки. При огледа се запознаваме с размерите, от какъв материал са стените и подът, уточнява се вида и формата на стълбата.

При проектирането се съблюдава да има удобство и безопасност, както при изкачване, така и при слизане от стълбата.

Интериорни стълби - вътрешни

Интериорни стълби - снимка

Основните интериорните стълби се изграждат на мястото на съществуващи стълбища, като последните се премахват или се изграждат на места където архитектурата позволява. Необходимо е да има отвор в плочата на горния етаж.

За да бъде изградено интерорното стълбище е необходимо мястото за монтаж да е подготвено. Стените върху които ще се монтира стълбата, отвора на горния етаж и подовата настилка на долния етаж трябва да са довършени от стройтелни дейности (измазани, боядисани). Отвора трябва да е с крайни размери. Подовата настилка поставена. В противен случай довършителните стройтелни дейности са затруднени или невъзможни. Пример за това е <а href="bogora.com/поръчка-на-мебели/Стълба-към-таван-3918">№3918.

След подготовка на мястото за монтаж на стълбата се взимат размери. Вземането на размери се съобразява с формата и броя рамена на стълбището, зависещи от мястото за монтаж, както и с височината на която трябва да се развие стълбата (височина от под до под, горен-долен етаж). Дебелината на плочата също се измерва. На торзи етап се уточняват детайлите - вид и форма на стълбата, наличие на прарапети и чела за стъпалата. Преценява се как и дали ще се оползотворява пространството под стълбата.

След измерване се преминава към проектиране - взуализация. Стълбата се визуализира с реалните си размери като стъпалата и детайлите се подреждат в зависимост от уточненията от предходния етап.

Едва след проектиране може да се даде цена за изработка, доставка и монтаж на стълбата - оферта.

След приемане на офертата от клиента се изработва работен проект, който не цели визуализация, а точно оразмеряване на детайлите от стълбището.

Пример за проект визуализация, работен проект и реализиран проект за стълба може да видите на снимките под статията.

Екстериорни стълби - външни стълбища

Екстериорни стълби - външни стълбища - снимка

Тавански стълби - падащи

Тавански стълби - падащи стълби

Вити стълби

Вити стълби

Стълбища и стълби - Дизайн

От какво зависи дизайна на едно стълбище?

В повечето случай вида на стълбището не подлежи на избор и дизайн, тъй като формата му зависи от размерите и характеристиките на помещението и отвора за стълбището между двата етажа, като при необходимост в някои случаи могат да се коригират. Докато самите стъпала и парапет могат да имат различен дизайн. Така и те придават цялостния дизайн на стълбището, като модерен, фигурален, орнаментен, флорален, битов и др. Когато имате нужда от стълбище помислете и изберете първо какъв искате да бъде неговият дизайн. Докато как ще бъдат развити самите стъпала (дали стълбището ще бъде право, вито и т.н.) зависи от техническите възможности на помещението и затова това е работата на проектанта.

Цени - стълби, стъпала и стълбища

Тъй като всяко стълбище е индивидуално, чак възоснова на готовия проект на стълбището може да са изчисли колко ще струва то. Като цяло металните стълбища са по-евтини от стоманобетонните и дървените стълбища, но те не се използват за основно интериорно стълбище, а обикновено като аварийно или външно стълбище. При стоманобетонното стълбище имайте предвид какво влиза в крайната му цена – проекта от инженер, бетонът, стоманата, кофража, труда, настилката, като плочки, лепило за плочки, фурин или дървени стъпала и др., парапет от различен материал и труда за направата му. На пазара се предлагат готови стълбища от различни материали на по-ниска цена, но с фиксирани размери, които в повечето случаи не отворят на индивидуалните размери на вашето помещение и отвор за стълбището. При цената на дървеното стълбище трябва да имате предвид, че това което влиза в нея е не само дървеният материал, а доста труд. За масивна дървесина може да избирате между чам, бук и дъб, като всеки следващ материал е по-скъп от предходния, но и по-подходящ, заради качествата си, за основно интериорно или екстериорно стълбище.

Свържете с нас! На разположение сме!

Статии -> Стълбища и стълби