Снимките на сайта са илюстративни!
E-mail: shopov@bogora.com
facebook twitter instagram

Статии -> Размери на мебели

Размери на мебели

В тази статия ще дадем определения за размери на мебели. Видове размери. Ще уточним кой размер какво означава. Ще изясним общоприетите начини при задаване на размери за изработка на мебели.

Размери на мебели - общи понятия. Видове

Размери на мебели

Най-общо можем да различим следните рамери на мебели: габаритни (номинални) и констуктивни (размери за изработка на детайлите на дадената мебел). Тук ще се разгледаме как да задаваме (правилно) габаритните размери на мебелите за изработка (при поръчка на мебели), за да сте сигурни, че няма да стане грешка от неясно задание на размерите и получаване не на това, което сте поръчали.

На картинката в ляво са дадени габаритните размери, където:
Ш - ширина. Това е размера по хоризонтала, гледайки мебела пред Вас.
Д - дълбочина. Размера от Вас, към стената, гледайки мебела пред Вас.
В - височина. Размера от пода по височина. Прието е при цифрен запис на размерите пред височината да се слага буква "h" - Шкаф 50/40/h90см

Важни уточнения:
По принцип буквата "Д" може да се тълкува и като "дължина", но когато става дума за обемна фигура, каквато в случая са мебелите, понятието "дължина" не е точно определено и може да стане грешка от неразбиране още на етап пускане на мебелите за производство, особено при мебели с близки размери по ширина и дълбочина.
Например в заданието: "Скрин с ширина 50см и дължина 40см" не е ясно кой е хоризонталния размер, гледайки скрина отпред, т.е коя дума (ширина/дължина) за кой размер на скрина се отнася.
Думата "дължина" (по-дългия размер) е по-точно разбираема за равнинни детайли (плотове, стъпала за стълбище и други подобни, при които третия размер е пренебрежимо малък в сравнение с другите два).
Логично е, използвайки думата "дължина" да се използва и думата "дебелина", която пък съвсем обърква нещата:
"Искаме да поръчаме шкаф широк 50, дълъг 60см, и дебел 45см". Вие разбрахте ли какъв шкаф в крайна сметка трябва да направим? И ние така така мислим - НЕ.

Да обощим казаното по-горе. При задаване на размери на мебели използвайте думичките: Ширина; Дълбочина; Височина.

Реда на записване на размерите също е от значение. Прието е като първи размер да се дава ширина после дълбочина и накрая височината.

Шкаф 80/45/90см т.е шкаф с ширина 80см / дълбочина 45см / височина 90см. Никога не е излишно преди цифрения запис на размерите да ги укажете и буквено: Шкаф Ш/Д/В/ - 80/45/90см

Не трябва да се забравя и мерната единица на размерите: мм - милиметри; см - сантиметри; м - метри

Също при задаването на размери (особено за изработка на мебели по поръчка) трябва да се посочват всички размери. От записа "Гардероб с размери 80/220см" става ясно, че гардероба трябва да е широк 80см и висок 220см, но не става ясно колко да е дълбок.

За мебели с различна дълбочина по височина (бюфети, бюра с надстройка, секционни шкафове и др.) уточнявайте размерите на долен и горен корпус. Например: "Бюфет 120/50-30/h180см", което означава - бюфет с ширина 120см; дълбочина на долния корпус 50см, на горния 30см и с височина 180см.

Размери на Легла, Спални, Кревати, Присти

Размери на Легла
Размери на Спални

Прието е размерите на легла и спални да се дават за размер на матрака, предвид факта, че матраците се произвеждат по стандартизирани размери (справка във всеки сайт на производител на матраци).
Тук понятието "дължина" вече е приложимо, тъй като спокойно можем да приемем матрака за равнина фигура, поради голямата разликата във височината му (16-22см) от останалите 2 размера - ширина и дължина (например 114/190см).
"Легло 120/190см" означава легло за матрак дълъг 190см и широк 120см

Височината на леглата (височината от пода до горната повърхнина на матрака - височина за спане) се приема за стандартна - 45-50см и може да се изпуска в записа.
Разбира се, при желана конкретна височина за спане уточнявайте при задаването на размерите!
Заданието "Спалня 120/190см, височина за спане - 55см, модел Х (каталожен номер)" е достатъчно, за да Ви разберем и да изработим спалнята по поръчка.

Габаритните (външни) размери на Легла, Спални, Кревати, Присти зависят главно от модела и са различни за конкретния модел (с конкретна конструкция).
В някои помещения размерите на стаята не позволяват поставяне на легло със стандартен размер на матрака или просто искате леглото или спалнята да е с конкретни външни размери, което предполага поставяне на матрак с размери по-поръкча (вижте 2рата снимка)

При желание да изработим дадено легло или спалня по външни размери изрично указвайте, че цифреното означение от заданието Ви е по външни размери: "Креват каталожен №ХХХ, външни размери 128/188см". Ако изпуснете да укажете, че цифирте в записа на размера са по-външни (габаритни) размери може да се получи неприянта ситуация и да получите не това, което сте искали.

Размери на Ъгли - кухненски, холови, трапезни

Размери на Ъгли

Стандартно означение на размери на кухненски, холов, трапезен и друг вид ъгъл:
Прието е размерите на ъглите да се дават по рамената на ъгъла по стената - виж картинката в ляво
"Ъгъл 120/200см, каталожен №ХХХ"

Означение на дълбочината на ъгъла:
Вътрешните размери на седалките (Х и Y на картинката) зависят от дълбочината на ъгъла, която ако не укажете - приемаме, че искате да е стандартна - 45-55см (зависи от модела. Има модели с по-дебела облегалка, например 6-10см и габаритната дълбочина може да стигне до 60-65см)
"Кухненски ъгъл №ХХХ 120/200см, дълбочина 50см"

Означение на дълбочината и височините на ъгъла:
Ако не укажете желаната височина при задание на размера на ъгъла, ние ще имаме предвид стандартна височина за сядане (като стандартната за спане 45-50см) с височина на облегалката 80-90см.
Ако държите на точно определена височина за сядане и на облегалката, заданието: "Ъгъл 120/200см, h45-85см, каталожен №ХХХ" е напълно достатъчно да разберем, че искате ъгъла с височина на седалката - 45см и височина на облегалката 85см.

Означение на всички размери на ъгъла и указване разположението му

Размери на Ъгли
На схемата в ляво е указано кой ъгъл наричаме "ляв" (за ляв ъгъл) и кой "десен" (за десен ъгъл). Има модели (конструкции) които може да се сложат в ляв или десен ъгъл, състоящи се най-често от два напълно самостоятелни корпуса, но при поръчка на ъгъл по размер трябва да се знае предварително за какъв ъгъл да бъде изработен модела.
Заданието: "Ъгъл №ХХХ, ляв, 120/200см, h45-85см" е напълно достатъчно, за да разберем точно какъв ъгъл искате и да го изработим по поръчка.

И за да обощим всичко казано до тук, най-правилно е да указвате всички необходими за Вас размери (тези на които държите да се спазят). Правилното указване на размерите на мебелите има отношение и към запитванията за цена. На база на размерите се прави калкулация за цената на дадения модел.

Надяваме се да сме били полезни!. Бъдете вдъхновени!

Статии -> Размери на мебели